adult-airport-backpack-838413

KOMPETENS­RAMVERK

 ÄR DU INTRESSERAD AV HOME OF RECRUITMENTS RAMVERK?
- DÅ HAR DU KOMMIT TILL RÄTT PLATS

 

Det här får du...

Vi på HOME of Recruitment har tagit fram ett kompetensramverk för rekrytering. Ramverket används av HR och rekryterande chefer vid framtagning av kravprofil samt för intervju och referenstagning. Då ramverket utgår från Big Five kan det även användas tillsammans med testverktyg.

Kompetensramverket består av totalt 12 personliga kompetenser och förslag på 60 kompetensbaserade intervjufrågor. Frågorna är enkla att ställa och lätta att förstå. Målet med ramverket är att det ska vara "lätt att göra rätt" i alla steg av den kompetensbaserade rekryteringsprocessen.

Kompetensramverket är gratis att använda. Vi hjälper er att implementera arbetssättet i er verksamhet med en genomgång med HR och en kortare utbildning för chefer. Beroende på ert nuläge (har ni arbetat kompetensbaserat förr och hur kunniga är era chefer i denna typ av intervjuteknik?) och era förutsättningar (har ni ett systemstöd där vårt kompetensramverk stöds?) så blir implementationen mer eller mindre omfattande. Priset på implementationen beror på omfattning. Vi erbjuder webinar för att komma igång, användarträffar längs vägen och dessutom har vi vi ett digitalt utbildningsstöd längs hela rekryteringsarbetet.

Lyssna på hur vi tagit fram vårt ramverk och hur vi rekommenderar att du använder det här.

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!